Zaměstnanci a mzdy

Zajistíme pro Vás kompletní personální agendu:

 • uzavření pracovní smlouvy
 • přihlášení zaměstnance na SP a ZP
 • zastupování při jednání týkající se zaměstnanců
 • ukončení pracovního poměru
 • vystavení potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Pro Vaše zaměstnance zpracujeme mzdy:

 • dle Vašich pokynů zpracování mzdy do určeného výplatního termínu
 • připrava výplatního (mzdového) lístku pro zaměstnance
 • příprava výplatní listiny
 • zajístíme rozeslání mzdových lístků (pásek) e-mailem
 • příprava příkazů na odvody SP, ZP, FÚ podle platné legislativy
 • podání všech přehledů (SP, ZP, FÚ)
 • vystavování různých potvrzení týkající se mzdy a zaměstnanců

int(1)

Aktuality

Programové vybavení

K vedení účetnictví používáme program AdmWin od firmy Ing. Jehlička, Brno.

Ke zpracování daňových přiznání používáme program TaxEdit od firmy Luyten CZ, spol. s r. o.

Výstup z těchto programů je jasný, srozumitelný a plně odpovídá zákonu o účetnictví i nárokům finančních úřadů.

AdmWIN

Edmund Burke (1729 - 1797)

"Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl"

slider

 

slider slider slider slider slider slider

Účetnictví

kvalitně - srozumitelně - v termínu

Daně

Poradíme - zpracujeme - podáme

Mzdy

Připravíme - zajistíme podání přehledů SP, ZP, FÚ

Zaměstnanci

od pracovní smlouvy - po zápočtový list

Kontrolní hlášení DPH

včas  - přesně - kompletně

Státní správa

přihlásíme Vás - zastupujeme Vás