Datová schránka

Klientům, kteří mají zřízenu datovou schránku, zajistíme její obsluhu, archivaci došlých a odeslaných zpráv a zasílání těchto zpráv na určený e - mail.

Obsluhu datové schránky zajistíme svým jménem, stačí když nás klient přidá do své datové schránky jako zmocněnce.

int(1)

Aktuality

  • Sleva na pojistném při zkráceném úvazku

    8.1.2023

    S účinností od 1.2.2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném ve výši 5%

    V tomto článku je názor, s kterým se ztotožňujeme

     

Programové vybavení

K vedení účetnictví používáme program AdmWin od firmy Ing. Jehlička, Brno.

Ke zpracování daňových přiznání používáme program TaxEdit od firmy Luyten CZ, spol. s r. o.

Výstup z těchto programů je jasný, srozumitelný a plně odpovídá zákonu o účetnictví i nárokům finančních úřadů.

AdmWIN

Edmund Burke (1729 - 1797)

"Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl"

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider

Účetnictví

kvalitně - srozumitelně - v termínu

Daně

Poradíme - zpracujeme - podáme

Mzdy

Připravíme - zajistíme podání přehledů SP, ZP, FÚ

Zaměstnanci

od pracovní smlouvy - po zápočtový list

Kontrolní hlášení DPH

včas  - přesně - kompletně