Daňová evidence

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby s příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Obsah daňové evidence, nikoliv způsob či forma jejího vedení, je zakotven v příslušných paragrafech zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů velmi stručně stanoví, že poplatník vede údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně a o majetku a závazcích.

Společnost NEDVĚD - účetnictví s.r.o. pro Vás zajistí vedení daňové evidence v souladu se platnou právní úpravou a to pomocí programu AdmWin. Výstup z tohoto programu je plňe dostačující a splňuje nároky kladené na jasnost, srozumitelnost a průkaznost daňové evidence.

int(1)

Aktuality

Programové vybavení

K vedení účetnictví používáme program AdmWin od firmy Ing. Jehlička, Brno.

Ke zpracování daňových přiznání používáme program TaxEdit od firmy Luyten CZ, spol. s r. o.

Výstup z těchto programů je jasný, srozumitelný a plně odpovídá zákonu o účetnictví i nárokům finančních úřadů.

AdmWIN

Edmund Burke (1729 - 1797)

"Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl"

slider

 

slider slider slider slider slider slider

Účetnictví

kvalitně - srozumitelně - v termínu

Daně

Poradíme - zpracujeme - podáme

Mzdy

Připravíme - zajistíme podání přehledů SP, ZP, FÚ

Zaměstnanci

od pracovní smlouvy - po zápočtový list

Kontrolní hlášení DPH

včas  - přesně - kompletně

Státní správa

přihlásíme Vás - zastupujeme Vás